KAVILDA JÕE KALASTIKU SEISUNDI PARANDAMISE VÕIMALUSTE UURING

KOONDARUANNE 2016

Lisa 1. Füüsikalis-keemilised näitajad.

Lisa 2. Taimede ja vetikate seire.

Lisa 3. Suurselgrootute seire.

Lisa 4. Kalastiku seire.

Lisa 5. Hüdromorfoloogia seire.

Lisa 6. Kavilda jõe sette kirjeldus.

Lisa 7. Foto1, Foto2, Foto3, Foto4, Foto5, Foto6, Foto7, Foto8.

Lisa 8. Analüüsiaktid.

UUDISED


12/03/2009
Jõgeval nägi ilmavalgust Eesti Jõgede Taastamise Ühing